Comments

post #9823 Petr Topiarz 03/12/2011 02:21 PM:

Bylo to zjištěno náhodou při kontrole italštiny, vpodstatě jde o to, že gramatika totiž následuje v menu po lekci 10, takže spodní lišta automaticky uvádí že předchozí lekce je 10., a to pokaždé, když nahlížíme do gramatiky. Viz původní hlášení:

http://www.langschool.eu/textbook/beginners-it/grammar.cs.html#plural-sost

U “linku“  na spodní straně ,který odkazuje na předchozí  stranu se stále objevuje LEKCE 10!

 http://www.langschool.eu/textbook/beginners-it/grammar.cs.html#plural-sost

post #9868 Hynek Hanke 06/12/2011 11:14 AM:

Objevuje se tam Předchozí: Lekce 10, Následující: Výslovnost, tedy  přesně tak, jak jsou kapitoly seřazeny.

post #9869 Petr Topiarz 06/12/2011 11:17 AM:

Já chápu, proč to tam je, ale je to špatně, protože do gramatiky student leze z lekce1 nebo třeba 3 a najednou se v gramatice dozví, že minulá lekce je lekce 10. O to jde.

post #9917 Petr Topiarz 07/12/2011 09:17 AM:

 * Priority: Normal -> Low
 * Assigned to:  -> Hynek Hanke
 * Reviewer:  -> Petr Topiarz
 * State: New -> Open
toto asi není zásadní, spíše k zamyšlení, jak k tomu přistoupit

post #9955 Hynek Hanke 07/12/2011 10:35 AM:

Rozumím. Já bych uvažoval o tom úplně tuto formu navigace zrušit. K navigaci slouží hierarchické menu, oproti tomu listování ,,stránku po stránce'' dle mého názoru nemá v digitální učebnici propojené hypertextovými odkazy žádný velký smysl, a jak píšete, může být spíše matoucí.
Total records: 5
Note: You need to log in before you can post comments.