Comments

post #9656 Hynek Hanke 25/11/2011 03:51 PM:

Položka nastavení ,,Jazyk chemického názvosloví'' by asi měla být přejmenována na ,,Jazyk''.

1) Ovlivňuje i popisky uvnitř programu, nejen chemické názvosloví (např. slova Symbol, Jméno prvku, Protonové číslo, Popis v Periodické tabulce).

2) Naopak chemické názvosloví v prohlížeči molekul nijak viditelně neovlivňuje. Veškeré názvy se zdají být vždy v angličtině (např. benzen se hlásí
jako benzene, OH jako ,,hydroxy group'' atd).

Samotný fakt, že prohlížeč molekul pracuje s anglickými názvy, přitom zas takový problém není.

post #9657 Milan Zamazal 25/11/2011 07:07 PM:


Nepletu-li se, tak toto nastavení ovlivňuje textové informace dodávané od
chemické knihovny OASA.  Naopak neovlivňuje jazyk uživatelského rozhraní.  Co
se týká názvů molekul, ty se týkají ještě jiné knihovny, která pracuje jen
s angličtinou.

To jen pro informaci, abys věděl, o co jde.  Příslušnou konfigurační volbu si
pojmenuj, jak uznáš za vhodné.
Total records: 2
Note: You need to log in before you can post comments.