Comments

post #9652 Hynek Hanke 25/11/2011 02:18 PM:

Je třeba rozšířit instrukce tak, aby
  -- popisovaly i práci s přehrávačem
  -- vysvětlily, jak mačkat ovládací klávesy (> pro diktát apod.) i např. na české klávesnici

Obojí jsem udělal v devel verzi beginners-en. Prosím pana Topiarze o kontrolu a pokud nebude
mít připomínky, rozšířím nové instrukce i do všech ostatních učebnic.

post #11815 Hynek Hanke 09/02/2012 02:42 PM:

 * Oponent:  -> sidi
Total records: 2
Note: You need to log in before you can post comments.