Comments

post #11523 Bronislava Hošková 31/01/2012 10:33 AM:

http://www.langschool.eu/textbook/beginners-en/grammar.cs.html#to-be-negatives

V nově doplněné kapitole jsou překlepy - velká písmena na začátku vět, tečky za větou.
Total records: 1
Note: You need to log in before you can post comments.