Comments

post #11521 Bronislava Hošková 31/01/2012 10:25 AM:

12. lekce - Formal Language

Ve slovní zásobě není slovo z nadpisu "language", je tam jen "speech".
V gramatice by kromě trpného rodu měl být odkaz na Čas a hodiny (viz cv. 1 - a.m./p.m.)
Ve slovní zásobě by měla být slova týkající se počasí: weather, hot, cold, wind, rain, také světové strany (kromě west, které je ve cvičení, by tam mohly být i ostatní), další chybějící slovíčka: speed, tomorrow, ship/boat) - viz cv. 1
Slovní zásoba: paid - pay, sent - send (to chybí i v nepravidelných slovesech v gramatice) - viz cv. 2

Procvičování gramatiky:
cv. 1: ve slovní zásobě chybí on the spot, daily
cv. 2: ve slovní zásobě chybí slovo company
cv. 3: žáci se budou snažit použít všechna slova z původní věty (tj. i původní podmět), bylo by lepší zvolit jiný vzor
Diktáty: ve slovní zásobě chybí: enter, floor, due to (č. 1), support, disabled (č. 2).
Total records: 1
Note: You need to log in before you can post comments.