Comments

post #11519 Bronislava Hošková 31/01/2012 10:24 AM:

11. lekce - Experience

Ve slovní zásobě chybí slovo z nadpisu experience (nemusí být, pokud bude ve slovní zásobě předešlé lekce).
Je tam dvakrát slovo describe.
Ve slovní zásobě budou žákům chybět slova:
safely, find, way, tell, join, probably, next, slovo country znají z 5. lekce jako druh hudby (viz porozumění, cv. 1)
qualities, talk (talking), know, by (porozumění, cv. 2)
such, noise (porozumění, cv. 3)

Procvičování gramatiky:
žáci neznají slovo scream (screaming)
cv. 1: v gramatice (nepravidelná slovesa) chybí: drink, forget, sing (to je sice ve vzoru, ale mohlo by být i v gramatice)
cv. 2: v gramatice (nepravidelná slovesa) chybí: lose
Diktáty:
žáci nemusí znát slova world, change (č. 2), each other (č. 3) - měla by být ve slovní zásobě
Total records: 1
Note: You need to log in before you can post comments.