Comments

post #11517 Bronislava Hošková 31/01/2012 10:22 AM:

10. lekce - Internet

Zde je ve cvičeních nejvíc slovíček, která chybějí ve slovní zásobě:
decide, finally, client, character, advance, novice, use, user, experience, inexperience, sometimes, hard, understand, after, access, link, register, get e-mail, button, serve, primarily

V gramatice v budoucím čase chybí věta s "will be" (Např. srovnejte: Budeš číst? / Budeš doma?)
Total records: 1
Note: You need to log in before you can post comments.