Comments

post #11513 Bronislava Hošková 31/01/2012 10:19 AM:

8. lekce - History

Ve slovní zásobě chybí slova z diktátů:
guided tour, enter (č. 1), hall (č. 2), in front of, round table (č. 3)
Ve slovní zásobě jsou číslovky řadové 1 - 13. Měly by být až do 24 (psaní s pomlčkou u číslovek složených a také aby tam bylo first, second, third, fourth).
královna, král - mělo by být anglicky s velkým písmenem Queen, King

Porozumění, cv. 1, věta 1: Where did gueen Victoria overnight? Mělo by být: Where did Queen Victoria stay overnight?

Procvičování gramatiky:
cv. 2: Žáci mají tvořit otázky v minulém čase. Je tam sice vzor, ale mělo by to být vysvětleno i v úvodní gramatice.
cv. 3: Zjišťovací otázky s tázacími zájmeny (a příslovci) - kromě when nejsou ve slovníčku. Měly by být, protože pro žáky jsou tyto tázací výrazy obtížné, pletou si je pro jejich podobnost.
slovo sir - mělo by být také s velkým písmenem: Sir
cv. 4: V gramatice nebylo vysvětleno, že před číslovkami řadovými má být člen the. Je to jen ve vzoru.
Diktát č. 1: Dear Visitors (visitors), queen Victoria (Queen Victoria)
Total records: 1
Note: You need to log in before you can post comments.