Comments

post #11509 Bronislava Hošková 31/01/2012 10:15 AM:

6. lekce - On a Trip

Slovní zásoba: Train arrives in London... - nemá být The train arrives at London... (V učebnici máme arrive at.)
boot, shoe - boty (má být množné číslo boots, shoes)
Porozumění, cv. 2: ve 3. větě chybí otazník: Is it a fast train or a stopping train.
Total records: 1
Note: You need to log in before you can post comments.