Comments

post #11507 Bronislava Hošková 31/01/2012 10:14 AM:

5. lekce - Hobbies

V gramatice: Pomocné sloveso "do": chybí zkrácený tvar doesn't, je tam jen don't a didn't.
Ve slovní zásobě chybí: listen to (viz Porozumění, cv. 1)
Porozumění, cv. 3: V předposlední větě chybí člen the před hudebním nástrojem (I play violin) - v ostatních cvičeních už člen je.
Total records: 1
Note: You need to log in before you can post comments.