Comments

post #11505 Bronislava Hošková 31/01/2012 10:13 AM:

4. lekce - Food and Shopping

Ve slovní zásobě chybí slovo z nadpisu food.
U slova tomato je překlad rajské, mělo by být rajské jablko.
"Have you got...?" - žáci jsou z učebnice zvyklí na "Can I have...?"
Dále by tam měla být slova, která se pak vyskytují ve cvičeních: onion, vegetable, chicken, beef steak, meat (cv. 2)
diet, here, never, nuts, too (cv. 3)
cocoa, friend (procv. gramatiky, cv. 1)
Total records: 1
Note: You need to log in before you can post comments.