Comments

post #11503 Bronislava Hošková 31/01/2012 10:11 AM:

3. lekce - Telephoning

Čísla jsou ve slovní zásobě, měla by být i v gramatickém zaměření. Chybí nula.

Porozumění:
cv. 6, otázka 3: a) What is you phone number? (označeno jako správné), b) What is your mobile number? (označeno jako špatné)
cv. 6, otázka 6: Žáci ještě neznají tvar "could", mohlo by tam být jen "can"?

Procvičování gramatiky:
Cv. 5, otázka 6: chybné slovo manger (manager)
Total records: 1
Note: You need to log in before you can post comments.