Comments

post #11499 Bronislava Hošková 31/01/2012 10:09 AM:

1. lekce - Meeting People

V gramatice by místo přivlastňovacích zájmen měly být členy (neurčitý i určitý) - v této lekci je na ně cvičení. Zájmena přivlastňovací jsou v gramatice následující lekce. Nebo by tam mohlo být obojí, zájmena členy.

Ve slovní zásobě chybí slovo people.
Total records: 1
Note: You need to log in before you can post comments.