Comments

post #11497 Bronislava Hošková 31/01/2012 10:04 AM:

Terminologie ve cvičeních:
procvičování slovíček, zaškrtávací test, odkrytá doplňovačka, doplňovačka, transformace, doplňování s výběrem
Všechny termíny jsou české, doplňovačka je dokonce slovo hovorové, jediná transformace je slovo cizí, což působí nesourodě (navíc žáci nevědí, co to je). Doplňovačku bych nahradila slovem doplňování, místo transformace by bylo možné použít záměna, nahrazování apod.

Terminologie v přehledu gramatiky:
Žáci i dospělí uživatelé, kteří nemají za sebou maturitu na gymnáziu, určitě nebudou znát cizí termíny, bylo by rozhodně lepší je nahradit českými:

2.1. Množné číslo - chybí důležitá nepravidelná podstatná jména: muž, žena...
2.2. substantiva
2.3. komparativ, superlativ, plurál (singulár tam asi ani nebyl)
4.3. Tázací zájmena - where, when, how jsou příslovce (ta jako slovní druh v přehledu gramatiky i ve cvičeních chybí)
4.5. masculinum, femininum, neutrum
6.1. inverze
6.2.1. participium
6.3. modální slovesa - tento termín je celkem známý, mohl by se v závorce uvést český (způsobová slovesa)
6.3.3. konjunktiv
infinitiv - tento termín je známý, mohl by se uvést v závorce český termín (neurčitek)
6.6. imperativ
6.9. Vedlejší věty s if - lépe Vedlejší věty podmínkové s if
3.13. gerundium...je -ing tvar slovesa s významem podstatného jména (v češtině je to podstatné jméno slovesné)
6.14. přítomné participium

K tématům:
Mezi tématy pro začátečníky mi chybí bydlení (dům/byt), město/vesnice, příroda (zvířata, rostliny, případně ochrana přírody)

Cvičení s řešením "pravda/nepravda" - ve 3. a 5. lekci: lepší než česká slova pravda/nepravda by bylo použít slova anglická yes/no nebo true/false (s vysvětlením těchto slov v zadání).
Total records: 1
Note: You need to log in before you can post comments.